środa, 1 lutego 2017

Mój artykuł w Kontekstach Kształcenia Muzycznego

Właśnie przed chwilą zorientowałam się, że mój artykuł na temat różnic i podobieństw w kształceniu studentów w Polsce i Korei Płd. jest już dostępny online w czasopiśmie Konteksty Kształcenia Muzycznego (AM Łódź). Referat o tym samym tytule wygłaszałam na konferencji w Łódzkiej uczelni w marcu 2016r.  Bardzo się cieszę, że artykuł ujrzał światło dzienne. Na polskich uczelniach studiuje wielu młodych muzyków z Azji, których przygotowanie i umiejętności są niejednokrotnie odmienne od naszych polskich studentów. W Azji panuje zupełnie inny system kształcenia, o czym nie mówi się, przyjmując młodych ludzi tam wykształconych. Niejednokrotnie muszą oni nadrabiać wiele braków i zaległości. Mając wiedzę z zakresu różnic we wczesnym kształceniu muzyków z Azji, można lepiej zrozumieć ich potrzeby i lepiej przygotować ich do funkcjonowania w polskim systemie edukacji. Ważne jest zrozumienie, empatia, wyrozumiałość, i pomimo wielu różnic kulturowych, chęć pracy z tymi, często niełatwymi, studentami.

Tytuł:
Specyfika kształcenia studentów klas skrzypiec w Keimyung University w Daegu (Korea Południowa) i na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina – z doświadczeń pedagoga
Konteksty Kształcenia Muzycznego
2016; 3 (2): 141-153
ICID: 1228376
Article type: Original article

Streszczenie:
Artykuł przedstawia strukturę edukacji muzycznej w Korei Południowej, porównuje specyfikę kształcenia muzycznego w Polsce i Korei Płd., opisuje sposób prowadzenia zajęć, przygotowanie studentów do występów i egzaminów oraz ich podejście do gry solowej i orkiestrowej. Autorka przekazuje swoje spostrzeżenia dotyczące kształcenia polskich i koreańskich studentów zdobyte podczas własnej pracy pedagogicznej. W latach 2013-2014 była profesorem gościnnym Keimyung University w Daegu, gdzie prowadziła klasę skrzypiec. Do chwili obecnej kontynuuje współpracę ze studentami koreańskimi studiującymi na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w ramach programu partnerskiego Chopin -Keimyung.
DOI: 10.5604/2392277X.1228376

Pełny tekst można przeczytać (oraz pobrać w formie pliku PDF) na stronie internetowej wydawnictwa:
http://konteksty.amuz.lodz.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=885703&dz=s6 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz